Vinduesudskiftning 01

Vinduerne i klublokalet skal udskiftes. Derfor ryddede OZ6PP og OZ6VG klublokalet den 6. november i den side, hvor der er vinduer, så der er plads til, at håndværkerne kan komme i gang. Samtidig blev alt inventaret dækket til med plastik for at modvirke støvforurening ifm. vinduesudskiftningen (se billederne).

Da det drejer sig om tagvinduer, er det nødvendigt med tørvejr, mens udskiftningen foregår. Det vides derfor ikke, hvornår vi igen kan tage klublokalet i brug.

Alle klubaktiviteter er indstillet, indtil håndværkerne er færdige.