RM-opstillingsmøde

De 4 sønderjyske EDR-afdelinger (tidligere Kreds 6) havde indbudt til RM-opstillingsmøde tirsdag den 22. maj. Mødet, der blev afholdt i EDR Sønderborg Afd., havde tiltrukket 13 personer, der fik en god og saglig debat om de aktuelle udfordringer, som EDR-landsforeningen lige nu står over for.

Der var bred enighed om, at der i Danmark er behov for EDR-landsforeningen, og at nogle af de vigtige opgaver er at varetage radioamatørernes interesser i relation til myndighederne og til radioamatørorganisationer internationalt. Landsforeningens ledelse forventes at påtage sig disse og andre opgaver iht. foreningens formålsparagraf til gavn for alle medlemmerne, uden skelen til egne interesser med respekt for andres meninger, holdninger og demokratisk vedtagne beslutninger.

Desværre lykkedes det ikke at få nogen af mødedeltagerne til at melde sig som kandidat til det kommende valg til Repræsentantskabet (RM). Det er dog stadig muligt at stille op til RM-valget ved at henvende sig til formanden for en EDR-lokalafdeling senest den 31. maj 2018.

Som afslutning på mødet var ‘tidligere Kreds 6’ vært ved en gang smørrebrød med tilhørende øl/vand/kaffe.