EDR-medlemsmøde

EDR-medlemsmøde blev denne gang afholdt tirsdag den 10. oktober hos EDR Sønderborg Afdeling i festsalen på Bakkensbro Aktivitets- og Kultur- Center. Referat fra mødet kan nu findes på www.kreds6.com under menu-punktet ***Kredsmøde***.

I forbindelse med mødet overrakte EDR’s næstformand OZ0J Jørgen en gave til EDR Sønderborg Afd. i anledning af klubbens 70 års jubilæum den 26. september.