EDR-foredrag om RFI [OZ3QY]

På klubaftenen onsdag den 24. april havde 19 personer fra store dele af det sønderjyske område taget imod invitationen til at komme til Ullerup for at høre og se EDR’s formand OZ3QY Jan berige os med sit foredrag om radiostøj også benævnt RFI. Jan fortalte på en levende og inspirerende måde om, hvordan man først identificerer og analyserer støjproblemerne for derefter at finde egnede midler til at fjerne eller i det mindste reducere støjproblemerne. Foredraget blev beriget med små sjove anekdoter og praktiske demonstrationer med grej, som er inden for økonomisk rækkevidde for alle og enhver. Der var stor spørgelyst fra forsamlingen, og Jan svarede beredvilligt på spørgsmålene. Tusind tak til Jan for et godt foredrag.

Efter foredraget mæskede deltagerne sig i kaffe og kage fra Sønderborgs bedste bager. Tak til OZ9SI Atli og OZ6PP Pipi for god forplejning.