HF Fieldday-grej – afgørelsen

Lørdag den 9. oktober var dagen, hvor det resterende HF Fieldday-grej skulle inspiceres, og der skulle tages stilling til grejets skæbne i klubregi.
Noget af grejet blev transporteret til klublokalet, mens andet vil blive forsøgt afhændet.
Herunder ser du det arbejdende folk i aktion.