Flytning af klubbens HF Fieldday-grej

Der var heldigvis tørvejr, da 9 af klubbens medlemmer troppede op lørdag formiddag den 18. september i Tandslet for at give en hånd med ved flytningen af klubbens HF Fieldday-grej. Flytningen til Avnbøl forløb planmæssigt, og nogle ukurante dele blev kørt på genbrugspladsen.
En stor tak til Bjørn for at have opbevaret grejet gennem mange år.
Nedenstående ser du et par billeder fra flytningen.