Sidste klubaften i 2020

Som så meget andet i 2020 blev årets sidste klubaften også anderledes end sædvanligt. Juleafslutningen var aflyst pga. Corona-situationen.

I stedet var der annonceret almindelig klubaften med tilmelding (max. 10 personer), men denne sidste klubaften blev alligevel ikke helt ‘almindelig’. Det var nemlig denne aften, at klubbens kasserer gennem 20 år OZ5HOF/Holger fik overrakt en lille erkendtlighed for god og tro tjeneste af formanden OZ6VG/Vagn. En STOR TAK Holger for dit arbejde med klubbens finanser.

Efter overrækkelse af erkendtligheden kvitterede Holger med at demonstrere, hvordan han på mange forskellige måder er i stand til at frembringe ild uden brug af hverken lighter eller tændstikker – en anden af Holgers hobbies. Iflg. Holger lykkes det i 9 ud af 10 tilfælde af få gang i flammerne. Præsentationen vakte stor beundring og begejstring blandt de fremmødte medlemmer.