EDR-medlemsmøde

Der var mødt 25 personer fra store dele af Region Syddanmark op onsdag den 12. august til EDR-medlemsmødet i EDR Sønderborg Afd. Mødet var indbudt af EDR’s Hovedbestyrelse (HB) og blev afholdt i Biblioteket i stueetagen på Bakkensbro med behørig hensyntagen til den aktuelle corona-situation.

OZ6VG Vagn bød velkommen, og efter et par praktiske oplysninger præsenterede hver deltager sig selv. Derefter fik EDR’s formand OZ3QY Jan ordet for en kort gennemgang af ‘Rigets tilstand’ i EDR.

Resten af aftenen var forbeholdt meningsudvekslinger deltagerne imellem med særlig fokus på det forestående RM-valg kun afbrudt af en kaffepause. Talelysten var god, og mødet sluttede med, at OZ6VG takkede for god ro og orden.

En stor tak til OZ6PP Per, OZ8ZH Erling og OZ9SI Atli for hjælpen før, under og efter mødet.