Radioamatørmøde på Knivsbjerg Repeateren <> – SE ALLEREDE NU

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 30/11/2020
20:00 - 21:00

Kategori


mandag den 30. november Radioamatørmøde på Knivsbjerg Repeateren

Radioamatørmøde på Knivsbjerg Repeateren.
Afholdes mandag aften kl. 20:00.
Næste gang mandag den 30. november.

Forud for hvert Radioamatørmøde vil der på Amatørnyt om tirsdagen blive annonceret et emne, der vil være mødets hovedemne. Foruden hovedemnet kan der også luftes og diskuteres andre emner i kortere tidsrum. Hvis der er optræk til, at et emne egner sig til et fremtidigt hovedemne, kan det evt. henvises til et senere Radioamatørmøde. Forslag til emner er selvsagt velkomne. Alle emner vil være radioamatør-relaterede.

Emnet på mødet den 30. november bliver: Støj & forstyrrelser (EMC).
Stikord til emnet:

 • Støj i modtageren på HF/VHF/UHF
 • Forstyttelser hos andre fra vore sendere
 • Love og regler
 • Samarbejde med myndigheder (Støjtjenesten)
 • EDR EMC-gruppe & lokale EMC-teams
 • Identifikation af støjkilder
 • Pejlesystemer til HF/VHF/UHF
 • Afhjælpning af EMC-problemer
 • Find selv på flere …

Du har så næsten en uge til at tænke over og forberede, hvad du vil bidrage med til det kommende Radioamatørmøde.

De tænkte fremtidige emner formodes at være relevante for alle radioamatører, og da Knivsbjerg Repeaterens dækningsområde er stort, vil mange også uden for klubbens naturlige opland kunne deltage i Radioamatørmøde.

HUSK at det foregår kl. 20:00

 • Knivsbjerg Repeateren
 • Frekvens: 145,725 MHz
 • Spacing: – 600 kHz
 • Mode: FM
 • Antenne polarisation: Lodret.

Vel mødt til en god snak om Støj & forstyrrelser (EMC).

NB: Lyt og deltag også i Amatørnyt på Knivsbjerg Repeateren hver tirsdag kl. 20:00.

Læg denne i din Kalender- tryk her >>> iCal <<<