Referat Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen i OZ1SDB d. 10/3-2015.

Der var mødt 12 medlemmer op.

Dirigent valg OZ1IKW

Protokol oplæst af OZ3ZC detaljeret. Blev godkendt.

Formandens beretning oplæst af OZ1KVB. Blev godkendt.

Gennemgang af klubbens regnskab ved OZ5HOF. Blev godkendt.

Indkomne forslag blev behandlet.

Kontingentet blev uændret.

Valg af bestyrelsens medlemmer:

Formand OZ1YV

Kasserer OZ5HOF

Sekretær OZ3ZC

Bestyrelsesmedlem OZ1KVB

Suppleant OZ2JMA genvalg

Suppleant OZ1AKN genvalg

Bilagskontrollant OZ3AAP

Bilagskontrollant OZ1IKW

Yderligere i bestyrelsen er på valg næste år:

OZ8ZH, OZ5HOF og OZ1KVB

Vedtægter blev ændret og godkendt:

Foreningens adresse er formandens adresse.

Foreningens klublokale: Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.

Kedde dukker forsinket op efter et uheld med at finde en parkeringsplads.

Eventuelt:

CW-kurser foreslået af 2S.

Bent, 1YV, 2S og 3ZC påtænker at starte op med træning.

Til slut blev overrakt en afskedsgave til vores gode formand gennem 24 år: OZ1KVB.

ARRL-håndbogen 2015.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

V. Sekretæren OZ3ZC