Referat Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamlingen i OZ1SDB d. 11/3-2014.

Der var mødt 13 medlemmer op.

Dirigent valg OZ3AAP

Protokol oplæst af OZ3ZC detaljeret. Blev godkendt.

Formandens beretning oplæst af OZ1KVB. Blev godkendt.

Gennemgang af klubbens regnskab ved OZ5HOF. Blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Kontingentet blev uændret. 150Kr pr år og halv pris for gamle.

Valg af bestyrelsens medlemmer:

Formand OZ1KVB

Kasserer OZ5HOF genvalg

Sekretær OZ3ZC

Bestyrelsesmedlem OZ8ZH genvalg

Bestyrelsesmedlem OZ9AGD genvalg

Suppleant OZ2JMA genvalg

Suppleant OZ1AKN

Bilagskontrollant OZ3AAP

Bilagskontrollant OZ1IKW

Eventuelt:

Opdatering af vedtægter skal ordnes af bestyrelsen.

Login på hjemmesiden skal fjernes.

1IKW foreslår uddelegering af opgaver.

Der mangler kød på samlingsaftenerne.

OZ1IKW, OZ8ZH, OZ1YV og OZ2S danner aktivitetsudvalg.

OZ1IKW vil gøre formandens job overskueligt.

Da Erik ikke modtager genvalg næste år skal vi finde en efterfølger.

Så var der kaffe.

Der blev stillet spørgsmål om aktiviteter i den kommende sæson.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

V. Sekretæren OZ3ZC